Joka vuosi saamme paljon ilmoituksia ihmisten syrjinnästä

June 11, 2022 0 Comments

Vuodesta toiseen meillä tulee raportti siitä, että ihmiset syrjivät toisiaan Suomessa. Tämä voidaan nähdä lukuisten valituksien ja ilmoitusten perusteella, jotka me saamme kansalaisyhteiskunnilta ja rekisteröidyiltä yhdistyksiltä. Tällä on vakavia seurauksia eri vähemmistöryhmille – heillä voi olla hankaluuksia saada työpaikkoja tai huonompi kohtelu ammattiyhteisöissä, joissa he kohtaavat syrjintää. Nykyään meillä on kattavampia mekanismeja, joilla paljastetaan syrjintä …

Vanhusten auttaminen voidaan yhdistää jokapäiväiseen työhön

June 11, 2022 0 Comments

Vanhusten auttamisen yhdistäminen omaan jokapäiväiseen työhön voi olla hyvin palkitsevaa ja antaa henkisen tyydytyksen. Yhä useammat organisaatiot ja yritykset tarjoavat mahdollisuuden työntekijöilleen osallistua vanhusten auttamiseen, jotta he voisivat hyödyntää sekä kokemuksensa että aikansa tukea vanhuksia. Yhdistämällä oman työnsä ja vanhusten auttamisen voi saada uusia ideoita ja näkökulmia työkykyynsä. Erityisesti silloin, kun toiminta on suunnattu ikäihmisille, …

Työn ja hoivan voi yhdistää

June 11, 2022 0 Comments

Työ ja hoiva – ne voivat olla vaikeita yhdistää, mutta se ei tarkoita, ettei se olisi mahdollista. Kun yhdistetään työ ja perheenhoito, henkilö voi saada parhaan mahdollisen hyödyn molemmista asioista. Viime aikoina on tapahtunut paljon suuria muutoksia työelämässä. Monet ihmiset ovat alkaneet tehdä työtä kotoa ja nyt sopusoinnun saavuttamiseksi lapsilla tai läheisillä on tarjolla useita …

Syrjintä on yksi Suomen tärkeimmistä aiheista

June 11, 2022 0 Comments

Syrjintä on yksi Suomen tärkeimmistä aiheista, jonka eteen on ponnisteltava ja jonka vastaan on taisteltava. Syrjintä voi olla monenlaista. Se voi olla syrjintää sosiaalisen rotujen, sukupuolen, uskonnon, ikäisyyden tai fyysisen kyvyttömyyden perusteella. Suomessa syrjintä ei ole laillista ja se on tuomittavaa. Kuitenkin sitä tapahtuu vielä ahkerasti. On tärkeä muistaa, että syrjintä alkaa pieninä asioina, joita …

Suomella ei ole varaa ikäsyrjintään

June 11, 2022 0 Comments

Kuulostaa uskomattomalta, että Suomessa on edelleen vahva ikäsyrjintä työelämässä. Ajoittain sitä aihetta esillä olevilla jutuilla herätellään, mutta kanta meidän palkkaamme tai syrjimme henkilöitä sen mukaan, miltä he näyttävät, on edelleen olemassa. Onneksi hallitus ja tasa-arvovaltuutettu ovat asettaneet työryhmän selvittämään vallitsevat olosuhteet ja toimenpiteet, joilla ikäsyrjintä voidaan torjua. On hienoa, että hallitus on huomannut ja tunnistanut …