Joka vuosi saamme paljon ilmoituksia ihmisten syrjinnästä

June 11, 2022 0 Comments

Vuodesta toiseen meillä tulee raportti siitä, että ihmiset syrjivät toisiaan Suomessa. Tämä voidaan nähdä lukuisten valituksien ja ilmoitusten perusteella, jotka me saamme kansalaisyhteiskunnilta ja rekisteröidyiltä yhdistyksiltä. Tällä on vakavia seurauksia eri vähemmistöryhmille – heillä voi olla hankaluuksia saada työpaikkoja tai huonompi kohtelu ammattiyhteisöissä, joissa he kohtaavat syrjintää.

Nykyään meillä on kattavampia mekanismeja, joilla paljastetaan syrjintä ja eriarvoisuutta, ja jotka myös edistävät edunvalvontatoimia ja ehkäisevät syrjinnän esiintymistä. Valitusten tekemisen ohella tärkeä rooli pyrkii ratkaisemaan syrjintaedustukset on informaatio, joka koskee mahdollisuuksien tasa-arvoa ja laillisen suojelun kohentamista.

Kuitenkin, on vaikeaa löytää tehokkaita tapoja auttaa vähemmistöryhmiä saamaan tarvitsemansa tasa-arvon. Yhteiskunta tarvitsee lain säännöellisen noudattamisen, mutta myös itsesensitiivistuntemuksen kehittymisen ja inhimillisen suhtautumisen edistymisen. Kaikki me voimme auttaa torjumaan syrjintäympäristössä.

Tänä vuonna olemme saaneet paljon raportteja ihmisten syrjinnästä maassamme ja nyt näyttää siltä, että lukuisten lakien ja sääntöjen ansiosta ilmiö on saamassa laajemman huomion. Monet kansalaiset ovat kertoneet, että he ovat olleet henkilökohtaisesti syrjinnän uhreja tai että heidän ympärillänsä olevat ihmiset ovat olleet syrjittyjä viime vuosina.

Suomalainen perustuslaki suojaa kaikkia Suomeen asettuneita tai muuttavia henkilöitä ja suojelee samalla heitä monista muodoista rasismia, syrjintiä, kiusaamista ja julmuuksia vastaan. Kaikkialla maassa on saatavilla riippumattomia neuvontajärjestelmiä ja tuomioistuimet voivat laatia tuomioita ihmisten syrjinnästä. Nykyaikana syrjintä voi tapahtua myös verkossa ja nykyiset lait voivat antaa voimakkaan laillisen seurauksen henkilöille, jotka pyrkivät haittamaan toisten ihmisten oikeuksia via internet.

Vaikka meillä onkin paljon suojelutoimia, vuosi toisensa jälkeen saamme uutisia tapauksista joissa yksilöitä on syrjitty. Se kertoo meille, ettemme voi ottaa turvallisuutta ja tasa-arvoa itsestämme itsestämme annettuina. Meidän on edelleen tehtävä töitä jotta voimme varmistaa, ettemme pidä ketäkuhan perusteella mistäkuhan hyvkysten rajoista kiinni – meidän tulee aina taata kaikkien yhdenvertainen teenn huomioon otto.

Vuosittain saamme huolestuttavia ilmoituksia ihmisten syrjinnästä. Tämä tapahtuu eri yhteyksissä ja koskee eri ryhmiä. Ryhmä voi olla rotuun, uskontoon, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun omaisuuteen perustuva.

Tajuamme, että syrjintä on jatkuva haaste, jota tulee kohdata ja voittaa. Koska tasa-arvoa ei ole saavutettu, meidän on tehtävä enemmän selvittääksemme minkälaisia toimia voimme ottaa todellisen muutoksen syntymiseksi.

On hyvä muistaa, että syrjintä ei ole vain moraalista vaan myös sosiaalista ja taloudellista. Siksi lainsäädäntöön perustuvat ratkaisut ovat tärkeitä. Valtioiden tulisi lujittaa lainsäädäntöpaikkoja ja mahdollistaa rikosoikeudellinen vastuu syrjinnästä.

Avainasemassa ovat aktivismi ja yhteisön tukeminen leviemisen estämiseksi. Olisi hienoa nähdä yhteiskunnan organisaatioita osallistumassa syrjinnön kieltämistoimintaan, liittymällä suojelujärjestöihin ja edistystöihin tai työskentelemällä aloitteita varten.

Jotta kaikkien ihmisoikeudet voitaisiin todella turvata, meidän on kohdattava tasa-arvon haasteet ja kannustettava sananvapaudesta ja oikeudenmukaisuudesta ihmisille kaikkialla. Tietoisuus, henkinen muutos ja muutosten tuottaminen ovat terveytemme pyhintökin tavoitteita.

Ihmisten syrjintä on vuosi vuodelta kasvava ongelma Suomessa. Losten mukaan joka vuosi saamme paljon ilmoituksia ihmisten syrjinnästä sukupuolen, perimän, uskonnon, kielen ja muiden asioiden perusteella – kaikkina vuodenaikoina.

Valtion viranomaiset ovat jatkuvasti tehneet töitä syrjinnän torjumiseksi. Yhteiskuntaan ollaan ottamassa useita lainsäädännöllisiä toimia, ja monilla aloilla lisätään tietoisuutta syrjinnästä. Monet ihmiset ovatkin tietoisia mistä puhutaan mikäli kyseessä on syrjintä.

Ongelman tosiasiainen ratkaiseminen vaatii kuitenkin pidemmälle meneviä toimenpiteitä ja suurempia systemaattisia toimia. Erityisesti meidän olisi nostettava ihmisoikeuskysymysten asemaa yhteiskunnallisen ja poliittisen päätöksenteon ydinsanomana – monikulttuurisuuden avulla rakennamme yhteiskuntaa ja valtioita, joissa jokaisella on samat oikeudet. Kaiken tahollen on myös tarpeellista tehdä koulutustyötä ja muuta viestintätyötä syrjinnön torjumiseksi kaiken ikäluokan saavutettavaksi.

Kaiken kaikkiaan harvoin yrittämiseen ryntäytymisen sijasta meidän tulisi olla paneutuneempia osoittamaan muita tapoja kohdata ja suhtautua kaikkiin erilaisuuksiin. Uskon, ettemme voi enää hyvittysuhteessa pitkittynyttä ja ingrainoitunutta syrjintäkulttuuria, joka estee yhteiskunnallista etenemistappiamme, ja meid viel siihen liittyvien laillisten seuraamusten puuttumista.